بطور کلی در هیچ منبع معتبری اشاره نشده که لنز را در یخچال  نگهداری کنید درست است که باید دقت کنید تا لنز خودتان را در دمای و یا  محیط بسیار گرم نگهداری نکنید اما توجه داشته باشید که دمای سرد مانند  یخچال نیز برای نگهداری از لنز شما اصلا مناسب نیست پس همواره لنز خودتان  را در دمای معتدل نگهداری کنید