انواع صندل طبی


انواع صندل طبی


کمی صبر کنید...

صندل طبی زنانه رکابدار 02

374,100 365,400 تومان

دارای کاپ پاشنه جهت کاهش فشار از پاشنه و بهبود خار پاشنه توزیع مناسب فشار درکف پا و حمایت از قوس پادرای زیره نرم و بسیار راحت سبک و قابل شستشو مناسب ترین صندل برای افرادی که در ناحیه کمر و پا دچار درد هستند


صندل طبی زنانه رکابدار

374,100 365,400 تومان

دارای کاپ پاشنه جهت کاهش فشار از پاشنه و بهبود خار پاشنه توزیع مناسب فشار درکف پا و حمایت از قوس پادرای زیره نرم و بسیار راحت سبک و قابل شستشو مناسب ترین صندل برای افرادی که در ناحیه کمر و پا دچار درد هستند


صندل طبی مردانه آلفا

388,600 381,350 تومان

دارای کاپ پاشنه جهت کاهش فشار از پاشنه و بهبود خار پاشنه توزیع مناسب فشار درکف پا و حمایت از قوس پادرای زیره نرم و بسیار راحت سبک و قابل شستشو مناسب ترین صندل برای افرادی که در ناحیه کمر و پا دچار درد هستند


صندل مردانه شهپر مدل کلارک

472,700 456,750 تومان

دارای کاپ پاشنه جهت کاهش فشار از پاشنه و بهبود خار پاشنه توزیع مناسب فشار درکف پا و حمایت از قوس پادرای زیره نرم و بسیار راحت سبک و قابل شستشو مناسب ترین صندل برای افرادی که در ناحیه کمر و پا دچار درد هستند


صندل طبی مردانه رازی

540,850 533,600 تومان

دارای کاپ پاشنه جهت کاهش فشار از پاشنه و بهبود خار پاشنه توزیع مناسب فشار درکف پا و حمایت از قوس پادرای زیره نرم و بسیار راحت سبک و قابل شستشو مناسب ترین صندل برای افرادی که در ناحیه کمر و پا دچار درد هستند


صندل طبی مردانه زاگرس

540,850 533,600 تومان

دارای کاپ پاشنه جهت کاهش فشار از پاشنه و بهبود خار پاشنه توزیع مناسب فشار درکف پا و حمایت از قوس پادرای زیره نرم و بسیار راحت سبک و قابل شستشو مناسب ترین صندل برای افرادی که در ناحیه کمر و پا دچار درد هستند


دسته‌بندی