جا لنزی بهداشتی


جا لنزی بهداشتی


کمی صبر کنید...

محفظه نگهداری لنز مدل 5pcs

150,000 140,000 تومان

سهل فرایند لنز گذاری و برداشتن لنز گذاشتن لنز به درون چشم و برداشتن آن  به راحتی بدون لرزیدن دست و در نهایت کنترل عدم آسیب به لنز و لب‌پر شدن  لنزها افزایش طول عمر لنزها عدم ایجاد خراش و صدمات به سطح چشم توسط ناخن‌  صرفه جویی در هزینه‌های خرید مجدد لنز استفاده از مواد اولیه با گریدهای  مدیکال استفاده سریعتر و راحت‌تر از لنز با جذب هر چه بهتر لنز به دستگاه  ایجاد چسبندگی و نیروی دوقطبی بین دستگاه و لنز با اضافه کردن کاتالیزگرهای  بهداشتی در حین تولید افزایش مقاومت نیروی کششی بین دستگاه و لنز با  استفاده از گرانول‌های مخصوص و با کاربری پزشکی تلفیقی از علم مکانیک و  موادشناسی طراحی ارگونومی و ایهام گرفته از طرح انگشت شصت و اشاره کاربری


محفظه نگهداری لنز مدل 5pcs

150,000 140,000 تومان

سهل فرایند لنز گذاری و برداشتن لنز گذاشتن لنز به درون چشم و برداشتن آن  به راحتی بدون لرزیدن دست و در نهایت کنترل عدم آسیب به لنز و لب‌پر شدن  لنزها افزایش طول عمر لنزها عدم ایجاد خراش و صدمات به سطح چشم توسط ناخن‌  صرفه جویی در هزینه‌های خرید مجدد لنز استفاده از مواد اولیه با گریدهای  مدیکال استفاده سریعتر و راحت‌تر از لنز با جذب هر چه بهتر لنز به دستگاه  ایجاد چسبندگی و نیروی دوقطبی بین دستگاه و لنز با اضافه کردن کاتالیزگرهای  بهداشتی در حین تولید افزایش مقاومت نیروی کششی بین دستگاه و لنز با  استفاده از گرانول‌های مخصوص و با کاربری پزشکی تلفیقی از علم مکانیک و  موادشناسی طراحی ارگونومی و ایهام گرفته از طرح انگشت شصت و اشاره کاربری


دسته‌بندی