ارتز اندام تحتانی

شامل انواع بریس ،اسپیلنت و آتل می باشد. دربرگیرنده بخشی از پا، انگشتان،   ساق پا، زانو،  ران و لگن می باشند که باهدف پیشگیری، حمایت از عضو   آسیب‌دیده، بهبود عارضه و شرایط راه رفتن، جلوگیری و کاهش علائم و پیشرفت   عارضه، ممانعت از ایجاد اختلالات ثانویه به بیماری‌ها و همچنین قبل و پس  از  جراحی‌ها کاربرد دارد. این ارتوزها در بیماری‌هایی نظیر ضایعه نخاعی،   زانوی پرانتزی و ضربدری، دررفتگی لگن، شکستگی‌ها، ضربه‌مغزی، فلج مغزی،   سکته مغزی، فلج اطفال، شکستگی‌ها، سوختگی‌ها، پارگی‌های رباط زانو، ممانعت   از آسیب‌های ناشی از اختلالات عصبی-عروقی، کوتاهی یک پا، کلاب دفورمیتی،   تسهیل حرکت اندام ضعیف یا فلج، بی حرکتی اندام آسیب دیده و یا به منظور   بهبود عملکرد اندام طراحی و ساخته می شوند.