اسکن 2بعدی و 3بعدی کف پا

اسکن کف پا یکی از روش های جدید برای تشخیص بهتر مشکلات پا است، با این روش  پزشک می تواند به راحتی متوجه شود که ساختار کلی کف پای بیمار چگونه است و  جهت تصحیح نواقص، چه اقداماتی لازم می باشد. از این طریق می توان کفی ها طبی و کفش های طبی و یا حتی کفش های دیابتی را مطابق با مشکلات و شرایط بیمار به صورت سفارشی تهیه نمود.


اسکن سه بعدی:

این نوع اسکنر ها همانطور که از اسمشان مشخص است داده سه بعدی از پای بیمار را می دهند ولی مشکل اصلی آن ها این است که داده های حاصله  در زمانی گرفته می شود که وزن گذاری روی پا انجام نشده است و پا در حالت  معلق قرار دارد. داده های این نوع دستگاه ها در ترکیب با اسکنر استاتیک نوری اطلاعات بسیار مناسبی را جهت تشخیص و ساخت کفی مناسب برای بیمار فراهم می کنند.مزایای اسکن کف پا سه بعدی عبارتند از:

  •  در وقت و هزینه صرفه جویی می‌کند.
  •  یک مدل کامل از پا برای ساخت کفی طبی ارائه می‌دهد.
  •  نیاز به گچ‌گیری زمان بر و همراه با کثیف کاری را برطرف می‌کند.
  •  هزینه مواد گچ‌گیری STS گران را رفع می‌کند.
  •  نیاز به نشستن روی زمین بر روی زانوها برای ایجاد فوم را از بین می‌برد.
  •  نتایج قابل قبول ارائه می‌دهد.
  •  زمان تحویل کفی سریع‌تر
  •  انجام اسکن مجدد سریع و آسان در صورت نیاز