اسکن کف پا


اگر درد در قسمت‌های مختلف پا برایتان آزاردهنده شده است، کلینیک ما می‌تواند وضعیت پاهای شما را معاینه و درمان کند.  مشکلات پا می‌تواند سیستم حرکتی شما را تحت تأثیر قرار دهد. ارتتیک‌ و  کفی‌های ساخته شده سفارشی، پیشرفته ترین روش علمی برای کنترل آسیب‌های پا،  پشتیبانی قوس و راحتی پای شما هستند. کفی طبی، با توزیع مجدد فشار از طریق  پا، عملکرد پای شما را بهبود می‌بخشد. عملکرد جدید و بهبود یافته، فشارهای  ناشی از پا، مچ پا، زانو و اندام تحتانی و احتمال آسیب‌های بیش از حد را  کاهش می‌دهد. در ساخت کفی‌های طبی، اسکن کف پا مهمترین قسمت از فرایند است.  هنگامی که متخصص فیزیوتراپی یا طب فیزیکی، بیومکانیک شما را تجزیه و تحلیل  کرد و عوامل شغلی و سبک زندگی را در نظر گرفت، نوع مناسب ارتز برای کمک به  بهبود حرکت پای شما طراحی می‌شود.