طراحی و ساخت انواع کفی طبی مخصوص

قالب‌گیری کفی طبی توسط پزشک متخصص و یا تکنسین آزمایشگاه انجام می‌شود.   بهترین قالب‌گیری زمانی انجام می‌شود که پا در حالت استراحت و موقعیتی   خنثی باشد. در این حالت به کمک گچ قالب پای فرد گرفته می‌شود. اطلاعات   موجود در نسخه‌ای که توسط پزشک متخصص پا، به سازنده کفی بیانگر نوع   اصلاحاتی لازم است. سایر روش‌های اندازه گیری و قالب‌گیری کفی از قبیل   قالب‌گیری با فوم، استفاده از رد پا و یا اندازه‌گیری کامپیوتر با مشکلاتی   همراه است.

با  طراحی مخصوص شما انواع بیماری ها را درمان و تسهیل کنید. خار پاشنه  و درد  پاشنه صافی کف پا دردهای پنجه پا و درد کف پایی دیابت و زخم های دیابتی  •کمردرد و دیسک کمر •میخچه و پینه پا •دفورمیتی و بدشکلی های خاص پا و  انگشتان پا •آرتروز و درد زانو •رفع خستگی ناشی از ایستادن و راه رفتن  مداوم •و ...