پروتز سینه

پروتز یک وسیله مصنوعی است که به بازیابی اعضای از دست رفته بدن یا صورت که دچار نقص یا تغییر شکل شده‌اند کمک می‌کند. هر پروتز  برای هر شخص به طور جداگانه ساخته می‌شود و برای داشتن ظاهری طبیعی و حفظ  انعطاف‌پذیری، از جنس سیلیکون ساخته می‌شوند. هدف استفاده از پروتز بازیابی شکل و عملکرد اعضای بدن می‌باشد. پروتز بایستی تا حد امکان شبیه  عضو از دست رفته ساخته شود تا ظاهری طبیعی داشته باشد. یک پروتز طبیعی  می‌تواند باعث اعتماد به نفس شخص شود و اضطراب افراد در موقعیت‌های اجتماعی  را کاهش دهد.