تشخیص

یک ارتوپد فنی وظایف زیر را بر عهده دارد:

  1. ویزیت بیماران نیازمند به وسایل و تجهیزات حرکتی مانند پای مصنوعی
  2. تشخیص و ارائه دستگاه مورد نیاز بیمار (این دستگاه چه یک پای مصنوعی باشد و یا یک کفش طبی، با هدف استقلال بیمار برای حرکت و افزایش تحرک وی انتخاب می‌شود.)
  3. ارزیابی بیومکانیکال (منظور از آن تجزیه و تحلیل بدن می‌باشد.)
  4. کمک به آسان‌تر و راحت‌تر حرکت کردن افرادی که به دلایل مادرزادی و یا یک حادثه دچار قطع عضو شده اند.
  5. آموزش دادن بیمار برای استفاده از دستگاه‌های طراحی شده
  6. تغییر تنظیمات دستگاه در شرایط مورد نیاز
  7. بعد از طراحی و ارائه دستگاه مورد نیاز بیمار، متخصص ارتوپدی فنی به منظور پیگیری درمان و ارائه مشاوره‌های تکمیلی در دوره‌های متفاوتی شرایط بیمار و دستگاه او را مورد بررسی قرار می‌دهد