اگر پوست تان تناژ سرد و روشن دارد و یا موهایتان رنگ بلوند و روشن است، بهترین رنگ های لنز چشمی که می توانید انتخاب کنید لنز رنگی آبی روشن، بنفش ویولت یا رنگ آلویی که در آن کمی رنگ قرمز دیده می شود، می باشد.

اما اگر پوست تان گرم و تیره است یا موهایتان تناژ قهوه ای تیره دارد، بهترین انتخاب لنز رنگی طبیعی برای شما لنز رنگی قهوه ای، عسلی روشن، سبز عسلی یا فندقی می باشد