ممکن است اسکن کف پا را با اسکن سه بعدی پا اشتباه بگیرید یا اینکه کار  هر یک از این اسکنر ها را مانند هم بدانید ولی باید گفت اسکنر های سه بعدی  از جدید ترین تکنولوژی های جدید دنیا می باشند که نمونه آن را در صنعت، هنر  و مجسمه سازی می بینیم. اکنون این اسکن سه بعدی در حوزه سلامت نیز وارد  شده تا میزان دقت اندازه گیری و ارزیابی را بالا ببرد.

روش های اندازه گیری مختلفی برای ساخت کفی طبی و کفش طبی (کفش ارتوپدی)  از کف پا وجود دارد که ویژگی های پا از جمله ابعاد، شکل پا و جزئیات کف پا  را به فرد ارتوزیست می دهد از معروفترین و بروزترین روش های دیجیتال و  مستقیم این اندازه گیری ها، می توان به اسکنر های سه بعدی اشاره کرد.

اسکنر های سه بعدی دستگاه هایی هستند که می توانند تصایر سه بعدی از شکل  کف پا  و پا را فراهم کنند که در نهایت برای طراحی بهترین کفی طبی مورد  استفاده قرار گیرد. روش اسکن سه بعدی برای ثبت اندازه گیری دقیق تر از پا  به وجود آمده است این روش اسکن پا می تواند اطلاعات جامعی را در مورد سطح،  حجم و برش های عرض از پا را به ارتوزیست بدهد که از دیگر روش های اندازه  گیری ( مانند قالبگیری) از دقت بالایی برخوردار است

پس از ثبت اطلاعات توسط این اسکنر، به نرم افزارهای طراحی کفی طبی منتقل  شده که با توجه به قالب سه بعدی پا، کفی طبی مناسبی طراحی شود و بعد ازین  مرحله کفی طبی طراحی شده توسط پرینترهای سه بعدی مانند آنچه که در بالا  گفته شد، ساخته می شود.

این روش اسکن پا در ایران به ندرت انجام می شود و هنوز هم از جدیدترین روش ها برای ساختن کفی طبی و کفش طبی در دنیا می باشد.