نیوآوران

انواع مفاصل پا و مشکلات ارتوپدی و درمان آنها

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

مجموعه پا (Foot complex) از 26 استخوان تشکیل شده است که می توان به سه قسمت تقسیم کرد:*قسمت عقبی پا (Rearfoot or Hindfoot)*قسمت میانی پا (Midfoot)*قسمت جلویی پا (Forefoot)


رباطهای کمربند شانه ای | رباط (لیگامان)

/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و  باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل  جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل  سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. رباط های کمپلکس شانه (کمربند شانه ای) شامل رباط های زیر هستند.


انواع تجهیزات پزشکی

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

فهرست انواع تجهیزات پزشکی شامل طیف گسترده ای از وسایل و تجهیزات هستند   که در کارهای مختلفی پزشکی از جمله پزشکی عمومی، بیمارستان ها، دنداپزشکی   ها و … مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب فهرست اسامی تجهیزات  پزشکی  را به صورت دسته بندی شده مشخص کردیم.فهرست انواع تجهیزات پزشکیتجهیزات  پزشکی یکی از مهم ترین قسمت های پزشکی هستند که وجود آن ها برای  درمان هر  نوع بیماری لازم است. در واقع یک پزشک همواره به واسطه تجهیزات  پزشکی  مورد نظر و مجاز در حیطه تخصصی خود می تواند بیماران را درمان کند.  وسایل  پزشکی در قسمت های مختلفی از علم پزشکی از جمله دندانپزشکی، وسایل  معاینه  عمومی، زنان و زایمان، بیمارستان، تجهیزات آزمایشگاهی و … مورد  استفاده  قرار می گیرند. در ادامه این مطلب لیستی از تجهیزات پزشکی را به  صورت  تفکیک شده برای شما آورده ایم.