رفع سیاتیک در شیراز

درمان درد سیاتیک کمر و پا چیست؟

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

درد سیاتیک کمر و  پا به صورت حاد،مزمن و خفیف از پشت و پایین ساق پا شروع  می شود و در قسمت  نشیمنگاه و قسمت پشت و پایین ساق پا منتشر می شود و منجر  به درد زانو، لگن و  ران میشود و فرد گاهی اوقات احساس سوزش کف پا میکند.  پا درد و کمر درد اغلب ، به دلیل فشار برروی عصب سیاتیک و یا فتق دیسک کمر و   تحریک استخوان ها وکشیدگی های ماهیچه های آن می باشد. شما میتوانید نقش   مهمی در جلوگیری ،درمان و احیا یا ریکاوری درد آن داشته باشید. درد پا  اغلب  با استراحت ،تمرین و مراقبت های دیگر بهبود پیدا می کند. البته قبل  از  درمان باید محل و تفاوت آن را با علائم دیسک کمر بدانید تا مطمئن شوید  علت درد شما چیست.برای  تشخیص و رفع درد سیاتیک  کمر خود با نوآوران تماس بگیرید.