درد زانو

انواع مفاصل پا و مشکلات ارتوپدی و درمان آنها

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

مجموعه پا (Foot complex) از 26 استخوان تشکیل شده است که می توان به سه قسمت تقسیم کرد:*قسمت عقبی پا (Rearfoot or Hindfoot)*قسمت میانی پا (Midfoot)*قسمت جلویی پا (Forefoot)


علل درد زانو (Knee Pain) و رفع آن بدون جراحی

/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

زانو یکی  از مهمترین مفاصل بدن است که سه استخوان ران(فمور),درشت نی(تیبیا) و  استخوان کوچک کشکک(پاتلا) در ساختمان آن شرکت دارند. زانو خود شامل دو بخش  مفصلی است که عبارتنداز:  ۱-مفصل تیبیوفمورال(مفصل درشت نئی-رانی یا مفصل زانو) ۲-مفصل پاتلوفمورال(مفصل کشککی-رانی)