ارتوپدی

تعریف حرکت شناسی (کینزیولوژی) و اصلاح درمانی

/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

حرکت شناسی یا کینزیولوژی عبارت است از علم شناخت و بررسی حرکات و همچنین علل آن در موجودات زنده  (به ویژه انسان). ازنظر تاریخچه، این علم را به یونان باستان نسبت می‌دهند.  ارسطو به عنوان پدر علم کینزیولوژی شناخته می‌شود. ازجمله کاربردهای این  علم در فیزیوتراپی، علوم ورزشی، کاردرمانی،مهندسی پزشکی و ارتوپدی فنی است.


فهرستی از دستگاه‌ها و لوازم پزشکی

/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

فهرستی از دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی:محتویات۱ وسایل معاینه۲ وسایل عمومی۳ وسایل زنان و زایمان۴ تجهیزات تشخیصی۵ تجهیزات درمانی۶ تجهیزات آزمایشگاهی۷ تجهیزات اتاق عمل۸ تجهیزات بخشها۹ دندانپزشکی۱۰ طبقه‌بندی نشدهوسایل معاینهدستگاه فشارسنجدماسنج طبیگوشی پزشکیچراغ قوهآبسلانگافتالموسکوپاتوسکوپرتینوسکوپترازووسایل عمومیبرانکارد]دستگاه اتوکلاودستگاه فورمعاینه]]پاراوانپنبهالکلصندلی تابورهمیز ترالیرنه فرم (قلوه‌ای)